Informacje o Gabinecie Logopedycznym Słowa i Mowa

Ukończyłam Podyplomowe Studia z zakresu Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Surdologopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuję się w rehabilitacji słuchu i mowy dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi nabyłam, pracując jako logopeda, surdologopeda poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagog szkolny, licencjonowany trener szybkiego czytania oraz terapeuta mowy w centrum dla dzieci autystycznych ELI (Early Language Intervention) i Medicus Medical Centre w Dublinie (Irlandia), gdzie prowadziłam terapię logopedyczną dzieci dwujęzycznych. Jako terapeuta domowy uczestniczyłam w programie „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange, w ramach którego objęłam domową rehabilitacją małe dzieci z wadą słuchu.

Od kilkunastu lat zajmuję się diagnozowaniem i korekcją wad wymowy dzieci, młodzież i dorosłych, indywidualną terapią rozmaitych zaburzeń mowy.

 

Specjalistka opierająca się o stolik

 

Organizuję i prowadzę szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące sposobów pracy z dzieckiem z wadą słuchu oraz profilaktyki wad wymowy. Prowadzę grupowe zajęcia logorytmiczne dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dzieci z wadą słuchu.

Jestem współautorką polskiej wersji programu SOUND FOUNDATION FOR BABIES - materiału edukacyjnego dla dzieci z wadą słuchu mającego na celu wspomaganie terapii dziecka z niedosłuchem (z aparatem lub implantem słuchowym) czy z innymi zaburzeniami mowy i komunikacji. W pracy logopedycznej wykorzystuję tworzone przeze mnie karty pracy i materiały edukacyjne. Szycie jest moją pasją, która pozwala mi tworzyć własnoręczne pomoce do pracy pod nazwą: Słowa i Mowa Handmade.

 

Słyszymy Twoje potrzeby