Elektrostymulacja w logopedii – nowe możliwości!

Słowa i Mowa Gabinet Logopedyczny oferuje Państwa dzieciom wsparcie terapeutyczne w postaci elektrostymulacji logopedycznej.
Zabieg elektrostymulacji, dzięki właściwie dobranym parametrom pełni rolę wspomagającą terapię pacjentów z wadami wymowy i innymi zaburzeniami logopedycznymi.

 • pobudza do pracy oraz wzmacnia mięśnie twarzy, jamy ustnej, gardła oraz krtani, usprawnia proces połykania oraz oddychania torem nosowym.
 • wzmacnia m.in. mięsień okrężny warg, co skutecznie wpływa na zdolność utrzymywania normatywnej pozycji spoczynkowej warg, artykulacji głosek,
 • usprawnia napięcie mięśni policzkowych, co w istotny sposób wpływa na prawidłowy transport pokarmu w jamie ustnej i właściwy sposób połykania.

Elektrostymulacja polega na przepływie prądu zmiennego (o bardzo niskim natężeniu) przez mięśnie mimiczne, podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji. Dzięki
odpowiednio dobranym parametrom usprawnia się proces terapeutyczny pacjentów
z zaburzeniami kompleksu ustno-twarzowego.

Elektrostymulacja w terapii logopedycznej to skuteczne działanie dla pacjentów:

 • po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • po i przed zabiegiem frenotomii (podcięcia wędzidełka języka),
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego okolicy orofacjalnej,
 • nadmiernie śliniących się,
 • z wadami wymowy o zróżnicowanym stopniu nasilenia,
 • nieprawidłową pozycją spoczynkową języka i warg,
 • z dysfagią (zaburzeniami pobierania, obróbki i połykania pokarmów),
 • z porażeniem nerwu twarzowego i trójdzielnego,
 • z afazją motoryczną,
 • z dyzartrią,
 • z zaburzeniami genetycznymi,
 • z mową nosową (rynolalia),
 • z mową bezdźwięczną

nieprawidłową wymową głoski [r]

Zabiegi elektrostymulacji wykonujemy aparatem ECOSTIM54 TENS/EMS

 • Elektryczna stymulacja mięśni (ang. Electrical Muscle Stimulation – EMS) jest jedną
  z powszechnie stosowanych metod terapii wsparcia mięśniowego. Wykorzystywana jest głównie w celu poprawy sprawności mięśni.
 • Prądy TENS – (ang. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) polegają na przezskórnej elektrostymulacji nerwów, który wykorzystuje prądy impulsowe małej częstotliwości. Zabieg prądami TENS jest metodą m.in. skutecznie zmniejszającą odczuwanie bólu.

Do zabiegów stosujemy specjalistycznego sprzętu, w odpowiednio przystosowanych elektord.

Zabieg jest bezbolesny. Podczas stosowania elektrostymulacji u pacjenta może wystąpić
mrowienie na skórze.

Przeciwwskazania do zabiegu elektrostymulacji:

 • choroby serca (można za zgodą kardiologa)
 • epilepsja (można za zgodą epileptologa)
 • zaburzenia czucia,
 • nowotwory, aktywny nowotwór złośliwy
 • stymulacja w okolicy klatki piersiowej u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca,
 • nieustabilizowane choroby układu krążenia,
 • ciąża (zgoda ginekologa)
 • zaburzenia naczyniowe w miejscu stymulacji (np. żylaki)
 • występowanie zmian skórnych w miejscu stymulacji (rany, wysypka)
 • zastawki, implanty słuchowe (w wyjątkowych sytuacjach za zgodą lekarza prowadzącego),
 • gorączka.


Ważne!
Zabiegi elektrostymulacji są metodą wspomagającą w terapię logopedyczną pacjentów. Bardzo ważne jest, aby równolegle z przebiegiem sesji elektrostymulacji, rodzice intensywnie wykonywali ćwiczenia wg. wskazań logopedy prowadzącego.