Terapia karmienia

Gabinet logopedyczny Słowa i Mowa to miejsce przyjazne dzieciom mającym trudności w jedzeniu i przyjmowaniu pokarmów. Prowadzona przez nas terapia karmienia na pierwszym miejscu stawia dziecko i responsywne podejście do jedzenia. Oswajanie odbywa się poprzez zabawę. Poznawanie posiłków i ich składników w ciekawy i przyjazny dla dziecka sposób zbliża je do poznania, smakowania bez presji otoczenia. Swoją ofertę kierujemy do dzieci z wybiórczością i awersją pokarmową. Plan i postępowanie terapeutyczne dostosowujemy do możliwości i potrzeb dziecka i jego najbliższej rodziny.

 

Dziewczynka jedząca z miski