Diagnoza logopedyczna:

 • wywiad tj. rozmowa n/t dotychczasowego rozwoju dziecka
 • badanie artykulacji
 • OTOSKOP - badanie kanału słuchowego zewnętrznego pod kątem występowania korków woskowinowych
 • ocena połykania, żucia, gryzienia
 • badanie percepcji słuchowej
 • ocena budowy anatomicznej i sprawności aparatu artykulacyjnego
 • orientacyjne badanie słuchu

 

Terapia logopedyczna

indywidualna terapia wad wymowy dzieci i młodzieży:

 • sygmatyzm
 • rotacyzm
 • mowa bezdźwięczna, nosowanie
 • kappacyzm i gammacyzm,
 • lambdacyzm i betacyzm,
 • dyslalia ankyloglosyjna ( krótkie wędzidełko języka)
 • oraz inne odchylenia od norm artykulacji

 

Logopeda ćwiczy z dziewczynką

 

Profilaktyka logopedyczna:

 • wczesna interwencja logopedyczna niemowlęcia i małego dziecka;
 • stymulowanie rozwoju mowy małych dzieci 0 – 3 r.ż.
 • karmienie terapeutyczne
 • porady i konsultacje logopedyczne
 • logorytmika
 • masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej
 • terapia ręki
 • emisja głosu
 • symultaniczno – sekwencyjna metoda czytania
 • szkolenia rodziców i nauczycieli dotyczące sposobów pracy z dzieckiem z wadą słuchu
 • wydawanie opinii i zaświadczeń logopedycznych