Dogoterapia 

Dogoterapia to rodzaj terapii wspomagającej polegająca na różnorodnych oddziaływaniach specjalistycznych z udziałem psów. Odpowiednie realizowanie zajęć logopedycznych z elementami dogoterapii może przynieść korzyści zarówno dla dzieci, jak i dorosłych pacjentów z różnymi trudnościami komunikacyjnymi.

Komunikacja jest fundamentalnym aspektem życia. Znacząco wpływa na zdolność do nawiązywania relacji i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Osoby z trudnościami językowymi potrzebują silnego wsparcia w rozwijaniu swoich umiejętności komunikacyjnych. Obecność psa na zajęciach buduje przyjazne, motywujące i niestresujące warunki, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pacjentów w proces terapeutyczny. Dzięki temu, że pies jest obok, dziecko lepiej koncentruje się na zadaniu, częściej stosuje się do poleceń, szybciej i efektywnej wykonuje swoją pracę korygującą nieprawidłowości mowy. Dodatkowo obecność psa łagodzi lęk i niepokój, które towarzyszą szczególnie tym pacjentom, którzy ma problemy natury psychologicznej, wieloraką niepełnosprawność lub traumatyczne doświadczenia z wcześniejszych terapii. Psi ,,terapeuci” zachęcają do zachowań intencjonalnych, pomagają w nauce naprzemienności czy np. pobudzają zmysły, co pozytywnie wpływa na rozwój komunikacji. W przypadku dzieci z autyzmem interakcje z psem mogą wspomagać rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Obecność zwierzęcia przyczynia się do poprawy skuteczności i tempa wdrażania wielu nowych metod terapeutycznych np. systemu motywacyjnego, pomocy wizualnych, tablic tematycznych itp. W terapii afazji obecność psa może pomóc w nabyciu nowych lub utraconych umiejętności językowych. Taki rodzaj zajęć przynosi pacjentom w każdym wieku wiele radości i sprawia, że zmotywowani lepiej pokonują bariery komunikacyjne.

W naszym gabinecie zajęcia logopedyczne wspiera Pretty Florca Vajeta.

 

dogoterapia-1
dogoterapia-2