Terapia Neuroflow ATS to trening słuchowy, którego celem jest poprawa uwagi słuchowej u dzieci z centralnymi zaburzeniami  przetwarzania słuchowego oraz tych, u których występuje ryzyko takich zaburzeń. Aktywny trening słuchowy można prowadzić w naszym gabinecie, we własnym domu oraz w każdym miejscu, gdzietylko możliwy jest dostęp do komputera z internetem.

Na czym polega trening słuchowyNeuroflow ATS?

Trening ten przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci, u których pojawiają się problemy z poprawnym przetwarzaniem słuchowym, co przekłada się na trudności z koncentracją uwagi na lekcjach, trudnościami w nauce i zapamiętywaniu. Terapią Neuroflow ( Aktywny Trening Słuchowy®) objęte mogą być również dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (np. z ADHD). W celu zdiagnozowania centralnych zaburzeń słuchu w naszym gabinecie przeprowadzamy wstępną diagnozę i ustalamy plan terapii. Terapia Neuroflow ATS daje na możliwości przeprowadzenia badania już u dzieci w wieku 4-6 lat. Jest to najlepszy moment na postawienie diagnozy i rozpoczęcie procesu terapeutycznego.
Każdy etap treningu słuchowego jest indywidualnie dopasowywany do dziecka i jego potrzeb. Sesje treningowe odbywają się średnio trzy razy w tygodniu. Niezwykle ważne jest tu wsparcie i obecność rodzica podczas sesji, by na bieżąco monitorował postępy dziecka i tym samym pomagał w osiągnięciu najlepszych efektów.

Trening Neuroflow ma na celu poprawę jakości przetwarzania informacji docierających do mózgu drogą słuchową, a tym samym rozumienia ze słuchu.

Efekty, które pozwala osiągnąć trening słuchowy Neuroflow ATS:

  • efektywny rozwój mowy oraz artykulacji
  • poprawa różnicowania dźwięków mowy,
  • usprawnienie procesów uczenia się, zapamiętywania oraz pisania ze słuchu,
  • wydajniejsza nauka języków obcych,
  • znacząca poprawa koncentracji uwagi na głosie słowie mówionym (np. głosie nauczyciela prowadzącego lekcje) w warunkach trudnych akustycznie (gwar lekcyjny),
  • podzielność uwagi w sytuacjach, kiedy mówi kilka osób na raz,

Czy warto?

Trening słuchowy Neuroflow ATS jest unikalną metodą na ukierunkowaną na poprawę efektów uczenia się. Poprawa umiejętności słyszenia ma ogromne znaczenie w procesie przyswajania wiedzy, skupienia uwagi oraz treningu pamięci. Jeśli zatem Twoje dziecko potrzebuje pomocy w tym aspekcie zapraszamy do konsultacji i diagnozy Neuroflow.