Terapia surdologopedyczna/terapia dzieci z wadą słuchu

Gabinet Logopedyczny Słowa i Mowa specjalizuje się w terapii dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Prowadzone zajęcia mają na celu ukształtowanie świadomości istnienia dźwięków, ich identyfikacji i różnicowania.

Odpowiednio wcześnie wyposażenie dziecka w aparaty słuchowe/ implanty oraz podjęta w miarę szybko rehabilitacja słuchu daje dziecku szansę na sprawne komunikowanie się mową werbalną. W terapii niedosłuchu wykorzystywane są metody audytywno – werbalne, w tym metoda werbo – tonalna oraz odpowiednio dostosowane do możliwości dziecka programy do terapii osób z wadami słuchu.

W ramach terapii prowadzi się również aktywny trening słuchowy usprawniający wiele obszarów funkcji słuchowych. Systematycznie prowadzona terapia niedosłuchu poprawia nabywanie i różnicowanie różnych dźwięków, w tym mowy oraz naukę czytania i pisania. Zajęcia usprawniają procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Terapia mowy dzieci, młodzieży i dorosłych noszących aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, implanty kostne;
stymulowanie rozwoju mowy u osób z wadami słuchu
zakładanie i prowadzenie Księgi Dźwięków (program Sound Foundation for Babies) oraz Dzienników Wydarzeń: „Dziennik - Codziennik”

 

Chłopiec z aparatem słuchowym