Terapia słuchowa Forbrain

Słowa i Mowa prowadzony jest trening słuchowo - głosowy z wykorzystaniem słuchawek ForBrain. Słuchawki te bazują na sprzężeniu zwrotnym. Zastosowany tu filtr dynamiczny sprawia, że słyszany za pomocą przewodnictwa kostnego głos zostaje odpowiednio
wzmocniony i podlega modulacji. Dzięki temu, osoba korzystająca z treningu, lepiej słyszy swój głos, lepiej koncentruje się na zadaniach słuchowych, znacznie lepiej zapamietuje informacje. Odpowiednio dobrane ćwiczenia poprawiają płynność i wyrazistość wypowiedzi, tempo i rytm mowy oraz koncentrację uwagi. Słuchawki ForBrain znacząco wpływają na poprawę słuchowo- głosowego sprzężenia zwrotnego, dlatego stosuje się celem:

  • usprawniania mowy i wymowy
  • poprawy koncentracji, uwagi
  • nauki skutecznego zapamiętywania
  • poprawy jakości i tempa czytania
  • Słuchawki ForBrain są doskonałym uzupełnieniem terapii logopedycznej.

 

Chłopiec z założonymi słuchawki ForBrain